Manažerské poradenství

  • příprava a řízení změn

Identifikujeme potřebné změny, připravíme jejich implementační plán a aktivně spolupracujeme na realizaci změn procesů i celých organizací.

 

  • návrhy úspor nákladů

Navrhneme v nakupovaných službách, kde lze snižovat náklady a připravíme plán krátkodobých a dlouhodobých opatření směřujících k těmto úsporám.

 

  • produkty a jejich užitek pro klienty

Identifikujeme výhody vašich produktů pro klienty, najdeme odlišnosti od obdobných produktů na trhu a pomůžeme vám připravit efektivní obchodní strategii včetně podpory její implementace.