Reference

 • Naší filosofií je jednoduchost

Co je jednoduché musí být i efektivní a levné. Nehledáme složitá řešení, nepřinášíme složité procesy a postupy. Snažíme se vždy identifikovat účel, proč se ta která činnost dělá, a hledáme nejkratší a nejjednodušší cestu k naplnění daného účelu. Snažíme se najít vždy vyváženost mezi potřebou zákazníka a finančními limity, které jsou k dispozici. Poslední roky se zaměřujeme na oblast zdravotních a sociálních služeb.

 

Zaměření realizovaných projektů ve zdravotnictví a sociálních službách:

 • Strategie rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina pro období 2016 -2020
 • Vydávání průvodce sociálními a zdravotními službami „Určitě si poradíte“ v jednotlivých krajích ČR
 • Analýza vlivu reformy psychiatrické péče na oblast sociálních služeb v ČR
 • Analýzy nákladů a výnosů poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina a Ústeckém kraji
 • Návrh metodiky výpočtu vyrovnávací platby pro úhradu sociálních služeb financovaných kraji
 • Příprava a řízení společného projektu MZ ČR a MPSV Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
 • Shromažďování, analýzy a vyhodnocování dat o sociálních  a zdravotních službách  v ČR
 • Analýzy zdravotního a sociálního systému ČR a zemí EU
 • Studie proveditelnosti využití zdravotního pojištění na sociálně zdravotní pojistný systém
 • Příprava projektu informačních center sociálně zdravotních služeb v nemocnicích kraje Vysočina
 • Zpracování podnikatelského záměru na poskytování pobytových sociálních služeb
 • Zpracování podnikatelského záměru na rozvoj terénních sociálních a zdravotních služeb
 • Poradenství při registraci nestátního zdravotnického zařízení a poskytovatele sociálních služeb
 • Poradenství při zabezpečení provozu terénních sociálních služeb, půjčovny zdravotních pomůcek
 • Marketingový průzkum zaměřený na identifikaci tržní pozice a vnímání dodavatelů zdravotnických potřeb, optimalizace vztahu se zákazníkem a identifikace budoucích možností rozvoje
 • Poradenství při vyhledávání a rozvoji obchodních příležitostí v segmentu zdravotnictví a zdravotní péče.
 • Identifikace potřeb klientů, spolupráce na vývoji nových produktů a rozšíření a zkvalitnění portfolia poskytovaných služeb
 • Analýza technických činností podporujících provoz lázní, návrh změn v organizaci práce a systému dodavatelů
 • Analýza stávajícího stavu podpůrných činností fakultní nemocnice souvisejících se zajištěním provozu a údržby nemovitého majetku. Návrh systému řízení podpůrných činností. Zpracování
 • dokumentace pro zadání veřejné zakázky na externího poskytovatele požadovaných služeb.
 • Analýza stávajícího způsobu zajištění provozu vězeňských nemocnic včetně SWOT analýzy, návrh nového způsobu zajištění provozu a odhad předpokládaných efektů.

 

Předmět plnění na realizovaných projektech v různých oblastech služeb:

 • Příprava projektů změn v organizaci, restrukturalizace
 • Řízení projektů změn včetně dočasného převzetí manažerské odpovědnosti (interim management)
 • Nábor a výběr vedoucích pracovníků ve službách
 • Návrhy strategií a systému řízení služeb
 • Marketing a externí komunikace a PR
 • Interní komunikace a firemní kultura
 • Produktový management a identifikace benefitů pro klienty
 • Budování marketingově řízené společnosti  a vztahů s klienty
 • Vzdělávání a tréninky zákaznického přístupu, komunikačních a obchodních dovedností
 • Optimalizace outsourcingu služeb
 • Audity stávajícího stavu a návrhy úspor nákladů
 • Identifikace potenciálu v kvalitě poskytovaných služeb
 • Optimalizace procesů a efektivity ve službách
 • Příprava výběrových řízení na dodavatele služeb  v komerčním i veřejném sektoru (podle zákona o zadávání veřejných zakázek)
 • Odborná pomoc při výběru a implementaci IT řešení na řízení služeb a podporujících vztahy s klienty