Zdravotně sociální služby

  • analýzy procesů, nákladů a výnosů zdravotních a sociálních služeb

Provedeme procesní a ekonomické analýzy s doporučeními, jak zlepšit stávající stav.


  • analýzy financování sociálních služeb

Provedeme nákladové srovnání poskytovatelů a jimi poskytovaných služeb. Navrhneme jasná pravidla a praktické kroky pro rozdělování finančních prostředků mezi poskytovatele sociálních služeb.


  • strategie a strategické plány

Poskytneme odbornou a metodickou pomoc při zpracování koncepcí a strategií zdravotních i sociálních služeb.


  • informace o zdravotních a sociálních službách

Vydáváme průvodce zdravotními a sociálními službami a podporujeme webový projekt www.poradimesi.cz.