Pomáháme měnit věci k lepšímu.

Naše služby

Marketing a komunikace

Pro naše klienty připravujeme marketingové a komunikační aktivity. Podporujeme zavádění nových produktů na trh. Identifikujeme užitek produktů pro zákazníky. Hledáme tak odpovědi na základní otázky: "K čemu je produkt dobrý?" "Jaký užitek zákazíkovi přínáší?" a v neposlední řadě jaké jsou důvody, proč by si měl produkt koupit a jakou má pro něj hodnotu.

Řízení změn

Specializujeme se na řízení velkých změnových procesů především ve službách. Naše silné stránky jsou, že umíme k cílům změn najít optimální cestu, vytvořit tým, změnu odkomunikovat a fakticky formou interim managementu celý proces v organizaci řídit. Projekty, které jsme realizovali, zahrnovaly v řadě případů i stovky zaměstnanců nebo se dotýkaly významných částí některých oborů. 

Zdravotnictví a sociální služby

Přinášíme do zdravotnictví a sociálních služeb zkušenosti získané v řadě jiných oborů, především s managementem strategických změn, řízením služeb a klientským přístupem. Podporujeme strategické změny a inovativní procesy včetně zavádění nových technologií. Naší silnou stránkou je znalost obou dvou systémů a jejich odlišností.