Pomáháme měnit věci k lepšímu.

Co děláme

Efektivní využití technologií

Zajímají nás moderní technologie, především zpracování nestrukturovaných textů technologiemi NLP (Natural Language Processing) a chatboty. Pomáháme dodavatelům definovat užitek takových řešení pro konkrétní situace a potřeby a pro zákazníky hledáme vhodná a přiměřená technologická řešení a adekvátní dodavatele. Vytváříme chatboty podporující prodej a komunikaci se zákazníky.

Řízení změn

Specializujeme se na řízení změnových procesů především ve službách. Naše silné stránky jsou, že umíme k cílům změn najít optimální cestu, vytvořit tým, změnu odkomunikovat a fakticky formou interim managementu celý proces v organizaci řídit. Projekty, které jsme realizovali, zahrnovaly v řadě případů i stovky zaměstnanců nebo se dotýkaly významných částí některých oborů. 

Zdravotnictví a sociální služby

Přinášíme do zdravotnictví a sociálních služeb zkušenosti získané v řadě jiných oborů, především s managementem strategických změn, řízením služeb a klientským přístupem. Podporujeme strategické změny a inovativní procesy včetně zavádění nových technologií. Naší silnou stránkou je znalost obou dvou systémů a jejich odlišností.